Ôm lô số lượng lớn

Tách lô từ 100 sản phẩm tại shop :
* Đầm body 90k/ cái
* Jumpsuit 110k/ cái
* Dạ hội body 130k/ cái
Đặc biệt : xòe vải lụa 65k/ cái

Tách Lô 100 body thun mỹ cao cấp 9tr

31-10-2019

Tách Lô 100 dạ hội thun mỹ cao cấp 13tr

29-10-2019

Tách Lô 100 jum thun mỹ cao cấp 11tr

28-10-2019

Tách Lô 100 body thun mỹ cao cấp 9tr

15-9-2019


Tách Lô 100 jumpsuit thun mỹ cao cấp 11tr

15-9-2019


Tách Lô 100 body cao cấp 9tr

15-8-2019


Tách Lô 100 đầm maxi lụa korean cao cấp 6tr5

15-9-2019


Tách Lô 100 đầm vintage lụa korean cao cấp 7tr5

15-9-2019


Tách Lô 100 đầm 5tr

15-10-2019


Lô đầm cao cấp

25-7-2019